I Hudegården er vi opdelt på 2 stuer Glimmerstuen og Regnbuestuen.

Ca en gang om ugen deler vi os op i alders defineret grupper-

Yngste gruppen

Mellemgruppen

Ældstegruppen/skolegruppen