Værdier

Dette er værdier for vores institution som vi har diskuteret og blevet enige om på et pædagogisk møde.

Vi tror på at det er godt at have fælles værdier om vi kan arbejde sammen om i hverdagen.

Vores værdier er:

 • Ude-livet i alt slags vejr.

 • At bruge naturen, og lærer at passe på den.

 • Selvhjulpenhed og medansvar.

 • At vi lærer at hjælpe hinanden, og udvikler empati.

 • Nærværende voksne.

 • At børnene skal være trygge ved alle ansatte.

 • Godt forældresamarbejde.

 • God mad og nok af det - økologisk.

 • At give børn nysgerrighed og glæde i hverdagen.

 • At inkludere alle børn.

 • Enighed om vores pædagogik.

 • At de ansatte kender hinanden godt og at vi hele tiden afstemmer vores dagligdag.

 • Tryghed, så børnene kan færdes frit i hele institutionen.

 • At det er børnenes institution og de skal føle ejerskab.

 • Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde.