Fri for mobberi

Mobning er normalt noget, vi kender til og hører om i skolen. Men kimen til mobning bliver lagt allerede i børnehaven og udvikles videre i indskolingen. Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats.

Red barnet og Mary Fonden har startet Fri for Mobberi – et forebyggende projekt for børn i alderen 3 – 8 år.  Fri for Mobberi består af en kuffert indeholdende et materiale, der er udviklet til at forebygge og sætte tidligt ind mod mobning. 

Vi ønsker med Fri for Mobberi at skabe inkluderende børnefællesskaber i Børnebastionen med tolerance og respekt for hinanden. Målet er at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod, og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.

Fri for Mobberi har fokus på:

·        Mobning blandt børn er de voksnes ansvar

·        At arbejde forebyggende med mobning

·        Ny målgruppe i anti-mobbearbejdet er tilskuerne til mobning

·        Udvikling af børnefællesskaber med tolerance, respekt, omsorg og mod              (TROM), som de centrale værdier.

En central og gennemgående figur i Fri for Mobberi er Bamseven. Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Bamsen udstråler tryghed, blidhed og venskab – og figuren skal minde børnene om at passe godt på hinanden – at være en god kammerat.

I Mary Fonden lægges der stor vægt på, at det er afgørende for programmets succes, at vi (pædagoger & forældre) samarbejder og involverer os i arbejdet med at forebygge mobning og opbygge berigende og positive børnefællesskaber børnene imellem i Børnebastionen, som de kan bære med videre i deres liv.