Yngstegruppen

Yngstegruppen

 

Hvornår er man i yngstegruppen:

 

Når dit barn starter i børnehaven (som 2-3 årige), vil det begynde i yngste gruppen, som er en gruppe der er sammen to gange om ugen fra kl ca.10.00 til 11.30. Vi har i børnehaven haft rigtig mange i yngstegruppen, og har derfor måtte dele gruppen op i 2 hold - hold 1 og hold 2.

En normal 14 dages uge for yngstegruppen ville derfor se således ud:

I den første uge vil hold 1 være sammen om torsdagen og lave forskellige aktiviteter sammen med 2 voksne. Hold 2 vil være sammen udenfor på legepladsen med 1 voksen og lave aktiviteter.

Om onsdagen vil hold 2 have fri for mobberi med 2 voksne og hold 1 vil være på legepladsen med 1 vokse.

Ugen efter vil hold 2 være sammen om torsdagen med 2 voksne og hold 1 vil være på legepladsen med 1 voksen og lave aktiviteter.

Om onsdagen vil hold 1 have fri for mobberi med 2 voksne og hold 2 vil være på legepladsen med 1 voksen. Dette mønster fortsætter så uge efter uge.

 

Efter sommerferien vil der blive ændret i aldersgrupperne, da nogle børn rykker op i mellemgruppen. Det vil sige, at yngstegruppen bliver mindre og der vil derfor kun være 1 hold. Når det sker vil gruppen være sammen med 2 voksne 2 gange om ugen - altså både onsdag og torsdag.

 

Hvad laver vi så med yngstegruppen:

 

Hver onsdag arbejder vi med Fri for mobberi som består af pædagogiske materialer hvor vi vil styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Materialerne er samlet i en kuffert, der findes i tre varianter målrettet trivselsarbejdet med børn på henholdsvis 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år. Kerneværdierne er tolerance, respekt, omsorg og mod.

Vi har indtil nu brugt:

Bog Robertas Bamse: Skrevet af Bubber, Ellen Hillingsø, Ole Kibsgaard og Kaya Brüel.

Robertas bamse består af små historier som omhandler forskellige situationer omkring mobning, blive holdt udenfor, gode venner osv.

Sange: Som omhandler gode venner og bamseven.

Plakater med fire forskellige følelser: “Glad, ked af det, bange og vred”. Vi har siddet i en rundkreds og vist et billede af gangen og snakket med børnene omkring, hvad de enkelte følelser betyder og hvordan man kan se, om en f.eks. er glad eller ked af det.

Samtaletavler: Konkret redskab til at tale om, hvordan børn kan håndtere forskellige sociale situationer i børnegruppen.

Massage: “Den, man rører ved, mobber man ikke” Vi har lagt rundt omkring på gulvet og bamseven har været med og hjulpet den voksne med at vise, hvordan massagen skal gøres.

Bamseven: Alle børns ven og det centrale symbol på trivsel og fællesskab i Fri for Mobberi. Vores bamseven er med til hver fri for mobberi aktivitet, og børnene elsker at kramme med den og sidde og holde om den imens vi er igang med en aktivitet.

Små bamsevenner: Børnenes personlige bamseven, som de bruger i hverdagen.

 

Ud over materialet fra fri for mobberi har vi også brugt teater redskaber, hvor en historie er blevet fortalt, og vi sammen har gjort forskellige ting igennem historien. Alt sammen for at synliggøre situationen bedre for børnene og give dem en rolle i historien som omhandler f.eks. “gode venner”.

 

Om torsdagen har yngestegruppen haft gang i forskellige aktiviteter. Vi arbejder både med bevægelse, sprog, fin- og grovmotorik.

Aktiviteterne i yngstegruppen skifter efter, hvilken sæson vi er i og hvilke højtider, der er i vente. I efteråret har vi snakket om bondegårdsdyr, farlige dyr samt spillet spil og læst historie om dette. I vinterperioden har vi fået lavet en masse pynt til både halloween, jul og fastelavnsfest, hvor der samtidig er blevet fortalt, hvad disse begivenheder handler om. I foråret hvor vejret er blevet mindre vådt og solen er kommet mere frem, har vi hoppet udenfor for at finde krible krable. Her går vi en tur på engen, som er et stort areal med en masse græs, bakker og træer. Vi har forstørrelsesglas og plancher med krible krable med os og håber på at finde så mange små dyr som muligt.

 

Vi tilrettelægger også vores aktiviteter ud fra, hvad der fanger børnene her og nu. F.eks. har vi danset rigtig meget til Frost, da mange af vores børn har været dybt fascineret af Elsa og Anna og MGP musikken har også været brugt meget :)