Storegruppe/Skolegruppe

Storegruppen i Hudegården.

Storegruppen samles en gang om ugen om formiddagen fra kl.10.00-11.45 hvor vi skal lave

forskellige projekter, aktiviteter. Det kan være førstehjælp i børnehøjde, tegne og kend din

krop, lære om organer...osv. “fri for mobberi” gå i teatret, ture, fokus på at være selvhjulpen,

tale om hygiejne og skolerelaterede tiltag.

Et forløb der starter i august og køre frem til sidst i april. Fra januar bliver det lidt mere

skolerelateret, såsom løse sjove opgaver, blive nysgerrige på tal og bogstaver.

Formålet er, at børnene på tværs af stuerne indgår i et socialt fællesskab.

Vi mener, det er vigtigt at tilgodese denne aldersgruppe og udfordringer skal der til for at

fastholde deres interesse for børnehavelivet den sidste tid de går i børnehaven. Samtidig

ønsker vi, at forberede dem til den kommende opstart i SFO og senere skole, da dette er en

helt anden verden de vil blive præsenterer for. Vi skal også besøge en SFO i løbet af foråret.

Der øves i de kompetencer som jeres barn ville have godt af at kunne før start i SFO og

skole.

- Finde sin egen plads i fællesskabet og skabe sociale relationer.

- Løse bundne opgaver.

- Række hånden op og vente på at det bliver ens tur.

- Turde sige noget i en større gruppe.

- Kunne skrive sit eget navn og være nysgerrig på tal og bogstaver.

- Understøtte barnets egen motivation til at lærer.

- Kunne modtage en kollektiv besked, samt handle derefter.

- Opøve koncentration, fordybelse og fastholdelse.

- Indgå i et fællesskab med jævnaldrende.

- Selvhjulpenhed/ Hygiejne.

- Almen dannelse.

- Omverdensbevidsthed /nærmiljø.

Det vil være rigtigt godt hvis I også støtter op om det på hjemmefronten og er med til at øve

nogle af disse ovenstående kompetencer.

SFO/skole samtale/dialog.

I januar/februar vil I også blive inviteret til en samtale/dialog i forhold til om jeres barn er helt

parat til at starte i SFO/skole. Der vil I forinden få tilsendt et forberedelsesskema ud på

kbh.barn. Som I skal udfylde og tage de spørgsmål og evt. bekymringer I nu måtte have

omkring jeres barn med til samtalen/dialog. Så gennemgår vi det sammen.

Men I får meget mere info når vi når dertil.

Farvelmiddag.

Vi skal tage ordentlig afsked med hinanden. Det gør vi ved at arrangerer en farvelmiddag for

storegruppen i opsamlingen i København som ligger sidst i april. Hvor vi skal evaluerer og

der vil blive uddelt et diplom til hvert barn som tak for at deltage i storegruppen. Vi skal spise

god mad som børnene selv har valgt og er med til at lave. Vi skal hygge, snakke og mindes

gode tider i Hudegården og ikke mindst sige pænt farvel. Men vi siger også på gensyn, for

storegruppen vil blive inviteret på besøg til efteråret, hvor vi skal høre hvordan det går med

hinanden.