Måltidet i børnehaven

Det pædagogiske måltid.

I Hudegården ser vi det gode pædagogiske måltid, som et tidspunkt på dagen hvor samtale og nærvær er i højsædet.

Det gode måltid giver mulighed for, at børnene udvikler sig indenfor de sociale og personlige kompetencer. Her beskæftiger vi os med sprog, selvhjulpenhed, præsentation af varieret kost og måltidskultur, samt forskellige smags- og sanseoplevelser.

Personalet som rollemodeller.

I Hudegården er vi bevidste om, at vi som personale er rollemodeller og er opmærksomme på hvordan vi agerer under det pædagogiske måltid.

Børnene bliver præsenteret for god og varieret kost. I den forbindelse er det vigtigt, at vi som voksne sørger for, at børnene oplever voksne der udtrykker glæde og interesse for maden. Vi smager på maden og opfordrer børnene til at gøre det samme. Maden præsenteres inden vi går i gang med at spise. Der tales positivt om den mad der bliver sat på bordet. Kan man f.eks. ikke lide maden siges dette pænt, det gælder både børn og voksne. Det er væsentligt, at der skabes rum for at de børn der kan lide maden kan nyde den.

Det er ligeledes vigtigt at personalet selv går forrest og gør det vi forventer af børnene. Vi sidder roligt ved bordene, og farer ikke rundt og henter/ordner ting under måltidet.

Rammerne for det pædagogiske måltid.

Som en del af et godt pædagogisk måltid, har vi i Hudegården valgt, at børnene har faste pladser fordelt på 3 borde. Således forsøger vi, at danne genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen. Vi mener, at dette skaber de bedste rammer for en god samtalekultur, uden først at skulle forholde sig til nye sidemakkeren hver dag. Bordplanen laves af personalet på stuen med afsæt i pædagogiske overvejelser.

Samtalekultur

En god samtalekultur er vigtig for at der skabes plads til alle og alle børn får mulighed for, at blive hørt. Personalet ved bordet er ansvarlig for, at der skabes rammer for den gode samtale. Børnene lære at vise hensyn til hinanden. Derfor støtter og vejleder den voksne ved bordet den gode samtale, hvor barnet får lov til at tale færdig, giver alle børn mulighed for, at komme til orde og sikrer at børnene bliver siddende til alle ved bordet er færdige.

Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed er en stor del af det pædagogiske måltid. Derfor er det vigtigt at børnene selv får lov til, at være deltagende omkring måltidet. Børne hjælper med at dække bord og inden måltidets start vasker alle børn deres hænder og sætter sig ind på deres plads. De børn der har været med til at dækket bord siger værsgo. Under selve måltidet opfordres børnene til selv at øse op, hælde vand i deres kop og bruge deres bestik. Efter måltidet rydder børnene op efter sig selv (tømmer tallerken for madrester i skraldespanden og stiller tallerken, glas og bestik på madvognen). Dette gøres altid med den nødvendige støtte og vejledning. Målet er at barnet oplever og glædes ved sin egen kunnen.