Procedure for vuggestuen når de forlader legepladsen.                                                               1. maj 2019

 

Legepladsen forlades i mindre grupper for at ikke skabe kaos i garderoben når sko og overtøj tages af.

Hver voksen tager 3-5 børn med ind i mindre hold. 

Dette er for at skabe en rolig ramme for at lære børn at tage tøj af.

De sidste voksne (minimum 2 stk.) på legepladsen samler børnene ved lågen og tæller dem. Den voksen går legepladsen igennem og kigger efter børn som har gemt sig eller er optaget af leg.

Den voksne skal være særlig opmærksom på at tjekke bag ved legehuset, i hækken og bagved og under ruchebanen.

 

Hvert forår skal legepladsen gennemgås i forhold til om der er buske, træer eller lignende hvor børn kan gennem sig så de voksne ikke kan finde dem.

Alle nye medarbejdere introduceres for denne procedure og nye medarbejdere er ikke dem som lukker legepladsen før man er blevet en kendt voksen i institutionen.