Særlige dag i børnehaven 2019

Fastelavn fredag d. 21 februar

Overnatning for skolegruppen d.20 marts

Påskefrokost d. 3 april

Plantedag d.19 april

Forældremøde d.26 april

Naturuge hele uge 24 (d.8.6- d.12.6)

Fotografering d.16. juni

Sommerfest fredag  d.19 juni

Sankt Hans mandag d. d. 23 juni

Camp Hudegården  d. 28. august

Bondegårdstur til Bredekærgård (dato ikke fastlagt endnu)

Bag for en sag torsdag d. 8 oktober

Forældremøde d. 20 oktober

Halloween d. 30 oktober

Julefest med Lucia optog d.11 december

juleafslutning med julemad d. 23 december